CN
Show wishlist
Back
女式凉鞋 PAZOLINI CT-X2000-1 女式凉鞋 PAZOLINI CT-X2000-1 女式凉鞋 PAZOLINI CT-X2000-1 女式凉鞋 PAZOLINI CT-X2000-1 女式凉鞋 PAZOLINI CT-X2000-1 女式凉鞋 PAZOLINI CT-X2000-1

女式凉鞋
CT-X2000-1

产品信息
颜色: 黑色
面料: 拉伸纺织品+真皮
里料: 纺织品+真皮
鞋底材质: 橡胶
鞋跟高度: 105 mm
产地: 西班牙
You'll also like
获取品牌最新资讯: 电邮信息
分享:
关于我们
关注我们