CN
Show wishlist
Back
女式凉鞋 PAZOLINI CT-HAL3-6 女式凉鞋 PAZOLINI CT-HAL3-6 女式凉鞋 PAZOLINI CT-HAL3-6 女式凉鞋 PAZOLINI CT-HAL3-6 女式凉鞋 PAZOLINI CT-HAL3-6 女式凉鞋 PAZOLINI CT-HAL3-6

女式凉鞋
CT-HAL3-6

产品信息
颜色: 深蓝色
面料: 天然漆皮+纺织品
里料: 纺织品+真皮+天然漆皮
鞋底材质: 橡胶
鞋跟高度: 105 mm
产地: 西班牙
You'll also like
获取品牌最新资讯: 电邮信息
分享:
关于我们
关注我们